SPESIFIKASI WIREMESH STAINLESS STELL 201


WIREMESH STAINLESS STELL 201

NO SPECHWIDELENGTHY DIAMETER
1MESH 4100 CM30 M0,7
2MESH 8100 CM30 M0,43
3MESH 10100 CM30 M0,38
4MESH 12100 CM30 M0,35
5MESH 14100 CM30 M0,32
6MESH 16100 CM30 M0,28
7MESH 18100 CM30 M0,27
8MESH 20 100 CM30 M0,26
9MESH 24100 CM30 M0,24
10MESH 40100 CM30 M0,22
11MESH 50100 CM30 M0,14
12MESH 12100 CM30 M0,29
13MESH 14100 CM30 M0,28
14MESH 16100 CM30 M0,27
15MESH 16100 CM30 M0,27
16MESH 18100 CM30 M0,25
17MESH 24100 CM30 M0,20
18MESH 40 100 CM30 M0,14
19MESH 40100 CM30 M0,16
20MESH 60100 CM30 M0,14
21MESH 80100 CM30 M0,10
22MESH 100100 CM30 M0,08
23MESH 30100 CM30 M0,18
24MESH 30 100 CM30 M0,25
25MESH 80100 CM30 M0,12
26MESH 100100 CM30 M0,1
27MESH 120100 CM30 M0,08
28MESH 200100 CM30 M0,005
29MESH 250100 CM30 M0,045

Posting Komentar untuk "SPESIFIKASI WIREMESH STAINLESS STELL 201"

wa